Wnioskowanie dedukcyjne

  • Inaczej sylogistyczne.
  • Sylogizm opiera się na wyciągnięciu wniosku z twierdzenia ogólnego i szczegółowej przesłanki, np. Jeżeli oblegane miasto broni się przez wiele lat, to nie zostanie zdobyte. Troja oblegana była przez 9 lat, zatem nie zostanie zdobyta.
  • Twierdzenie ogólne to: Jeżeli oblegane miasto broni się przez wiele lat, to nie ulegnie wrogowi.
  • Przesłanka szczegółowa to: Troja była oblegana przez 9 lat.
  • Sylogizm ma także postać tzw. entymematu, kiedy milcząco przyznaje się jako założenie twierdzenie ogólne, np. Troja nie zostanie zdobyta, bo była oblegana już przez 9 lat.