Wnioskowanie indukcyjne

  • Polega na wypowiedzeniu wniosku ogólnego z przesłanek szczegółowych, np. Wszystkie miasta, które były długo oblegane nie zostały zdobyte.
  • Skrócone wnioskowanie indukcyjne polega na podaniu przykładu.
  • Przykład:  Jasna Góra odlegana długo przez Szwedów – nie została przez nic zdobyta.