Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach  to instytucja kultury, która służy kielczanom od początku XX wieku.

 • 12 lipca 1909 roku z inicjatywy Towarzystwa Biblioteki Publicznej powstała pierwsza biblioteka publiczna.
 • Pierwsze zbiory to okołom 2000 tomów uzyskanych przede wszystkim z darów.
 • W ciągu kilkunastu lat księgozbiór wzrósł do 27 tysięcy egzemplarzy (1939).
 • W czasie wojny placówka działała w podziemiu, mimo zakazu władz okupacyjnych.
 • W 1945  roku, po wyzwoleniu wznowiła swą działalność przy ul. Kościuszki 8.
 • Kolejną siedzibę Biblioteka miała w lokalu przy Placu Partyzantów 5 (1947).
 • Przez kilka lat po wojnie, aż do 1955 roku  funkcjonowały dwie biblioteki publiczne w Kielcach.
 •     
 • Właśnie od 1955 roku, po połączeniu powstała oficjalnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna, obejmująca nadzorem wszystkie biblioteki publiczne w województwie.
 • W 1999 roku WBP stała jednostką  samorządową, której organem założycielskim został Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
 • W 2002 roku z WBP uległa podziałowi. Powstała wówczas Miejska Biblioteka Publiczna, mająca 12 filii.
 • Od 2007  roku WBP posiada własny budynek, w pobliżu WDK i Stadionu, między ulicami  Ściegiennego i Zgoda.

według:

http://www.wbp.kielce.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzka_Biblioteka_Publiczna_w_Kielcach