Trójkąt małżeński

Trójkąt małżeński, układ z kochanką lub kochankiem.

 1. Mitologia (np. Europa, Hera).
 2. J. Bieder (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 3. J.W. Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”
 4. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 5. J. Słowacki, „Mazepa”.
 6. J. Słowacki, „Horsztyński”.
 7. G. Zapolska, „Żabusia”.
 8. G. Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”.
 9. G. Zapolska, „Panna Maliszewska”.
 10. W.S. Reymont, „Chłopi”.
 11. L. Tołstoj, „Anna Karenina”.
 12. B. Prus, „Lalka”.
 13. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 14. G. Flaubert, „Pani Bovary”.
 15. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 16. Z. Nałkowska, „Granica”.
 17. M. Kundera, „Nieznośna lekkość bytu”.
 18. V. Nabokow, „Lolita”.
 19. I. Krzywicka, „Wyznania gorszycielki”.
 20. T. Lubkiewicz-Urbanowicz, „Boża podszewka”.