Zdania okolicznikowe miejsca

Zdania podrzędne, określające miejsce, na którym odbywa się czynność orzeczenia zdania nadrzędnego, są wprowadzane za pomocą zaimków względnych: „gdzie”, „skąd”, „dokąd”, „którędy”:

  • Wróciliśmy do szkoły, gdzie czekała na nas reszta klasy.
  • Byłem tam, gdzie obozowaliśmy wcześniej.
  • Wróciłem tam, skąd przed laty wyjechałem.
  • Wyjadę tam, dokąd mnie oczy poniosą.
  • Ruszyliśmy tedy, którędy droga wydawała się sucha.