„Wolny przekład z Szekspira” Ewy Lipskiej

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej, tzw. zwrotu do adresata.
  • Składa się z 6 zwrotek,występują akcenty i rymy (żeńskie).
  • Utwór stanowi nawiązanie do Szekspira.
  • Tytuł kieruje myśli czytelnika do wolnej interpretacji autorki.
  • Pojawiają się pewne aluzje do dawnych bohaterów.
  • Podmiotem lirycznym jest sama autorka, co poznajemy po formie wypowiedzi(np. „myślisz o mnie”).
  • Kieruje swą wypowiedź do bliskiego jej partnera, mężczyzny, „księcia”.
  • Wiersz ma charakter sentymentalny, jest pełen zadumy i melancholii.
  • Poetka wykorzystała epitety (np. „wieczna miłość”), porównania (np. „W oczy mi patrzysz wciąż tak samo jak w tysiąc pierwszym roku rano”.

W oczy mi patrzysz wciąż tak samo
jak w tysiąc pierwszym roku rano
kiedy w szeroką moją suknię
twoje wplątało się kolano.

Miłość przez wieki się nie zmienia.
Kamień jak był tak jest z kamienia.
Rzeka jak była tak jest rzeczna.
I wieczna miłość jest odwieczna.

I myślisz o mnie wciąż tak samo
jak myślał książę z którym nieraz
huśtałam zwinnie się na drzewach
nadworną będąc jego damą.

Miłość przez wieki się nie zmienia.
Czas na mym życiu zdarł kopyta.
Jak mnie żegnałeś tak mnie żegnasz.
Jak mnie witałeś tak mnie witasz. 

Z przekory czasu znów jesteśmy.
Jego wskazówek podopieczni.
Tik tak. Współcześni. Średnio-wieczni.
Tik tak. Weseli. Smutni. Sprzeczni.

Tik tak. Powoli światła gasną.
Tik tak. W miłości wiecznej zasnął
książę współczesny. Przeszły. I
współcześnie przeszły. Jakby nic
odchodzi chyłkiem. W noc wyrusza.
Jak gdyby w ręku trzymał jeszcze
swą rolę godną Poloniusza.