Czysta dusza

Na lekcji religii dzieci uzupełniają ćwiczeniówkę, wskazują dlaczego czynią rachunek sumienia, przewidując prawdopodobnie spotkanie z Chrystusem. Mały trzecioklasista uzupełniając ten tekst  szczerze napisał, że oczyszcza swą duszę na następne grzechy.

Mały przewidujący myśliciel!