Wolny [wyrazy przeciwstawne]

 • Wolny, mogący postępować zgodnie z własną wolą, swobodny, nieskrępowany, suwerenny, niezawisły.
 • Przeciwstawne:
  • zależny,
  • zniewolony,
  • skrępowany,
  • uwięziony,
  • podbity,
  • zajęty,
  • zapracowany,
  • zarezerwowany,
  • żonaty,
  • zamężna,
  • szybki,
  • prędki,
  • spieszny,
  • wartki,
  • niesuwerenny.