Wolność [wyrazy przeciwstawne]

 • Wolność, niezależność, niezawisłość, niepodległość, suwerenność, swoboda.
 • Przeciwstawne:
  • niewola,
  • zależność,
  • przymus,
  • zniewolenie,
  • przemoc,
  • zależność,
  • skrępowanie.