Wpław [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wpław przysłówek Pokonał rzekę wpław.