W pojedynkę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w pojedynkę przysłówek Ruszali do wyścigu w pojedynkę.