W pośpiechu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w pośpiechu przysłówek Pakowałam swe rzeczy w pośpiechu.