Wokoło (wokół) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wokoło, wokół przyimek Biegali wokoło (wokół) szkoły.
przysłówek Wokoło (wokół) panował spokój.