Wolno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wolno przysłówek Podszedł wolno do nauczyciela.
czasownik niefleksyjny nieosobowy Jej wszystko wolno.