Wpływ

Ten właśnie czyn miał wpływ na popełniony czyn.