Wyzysk [synonimy]

  • Eksploatacja.
  • Paskarstwo.
  • Krzywda.
  • Krwiopijstwo.
  • Zerowanie.
  • Wysysanie.
  • Obdzieranie.
  • Oszukiwanie.
  • Obdzieranie.
  • Wypruwanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]