Wyznawca [synonimy]

 • Neofita.
 • Wierny.
 • Zwolennik.
 • Wychrzta.
 • Czciciel.
 • Adept.
 • Pasjonat.
 • Zapaleniec.
 • Wielbiciel.
 • Entuzjasta.
 • Zapaleniec.
 • Miłosnik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]