Wyznaniowy [synonimy]

  • Religijny.
  • Klerykalny.
  • Kościelny.
  • Obrzędowy.
  • Kultowy.
  • Konfesyjny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]