Wywrotowy [synonimy]

  • Rozłamowy.
  • Sabotażowy.
  • Szkodliwy.
  • Wrogi.
  • Niszczycielski.
  • Dywersyjny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]