Wskazanie

Węgiel występuje na całej kuli ziemskiej, na przykład w mojej komórce.