Teoria

Wietrzenie skał jest pojęciem czysto teoretycznym, bo wszystkie dawno wywietrzały.