Wskazówki dla dyskutujących

  • Zabieraj głos tylko na określony temat i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście masz coś ważnego do powiedzenia, czego nie powiedzieli twoi rozmówcy lub jeśli twoje argumenty wydają ci się bardziej trafne, słuszniejsze niż innych.
  • Każde twoje stanowisko w określonej kwestii koniecznie umotywuj, uzasadnij konkretnymi argumentami.
  • Mow krótko, rzeczowo, zwięźle , jasno formułuj wnioski.
  • W swojej wypowiedzi posługuj się słownictwem typowym dla dyskusji.
  • Czekaj cierpliwie  na udzielenie ci głosu, nie przerywaj nigdy innym dyskutującym, choćby nie mieli racji (tylko prowadzący dyskusję ma prawo odebrać głos dyskutującym, zwłaszcza jeśli nie mówią na temat).
  • Uważnie słuchaj wypowiedzi dyskutantów, by dobrze zrozumieć ich sady i opinie, abyś się mógł do nich właściwie ustosunkować.
  • Zachowaj kulturę w dyskusji, szanuj poglądy innych, ale broń swego zdania, jeśli uważasz je za słuszne, siłą argumentów.
  • Jeśli uznasz racje innych dyskutantów, możesz wycofać się publicznie ze swego poprzedniego stanowiska, to nie przynosi nikomu ujmy.