Współczesne moralitety

Współczesne moralitety to określenie niektórych filmów. Warto pamiętać, że moralitet to dramat świecki, oparty jednak na religijnym myśleniu o świecie, w średniowieczu stanowił kolejny etap rozwoju teatru. Jego tematem była walka dobra ze złem, upadek człowieka popełniającego grzech i doznającego ciężkich tego konsekwencji.

Współczesne moralitety nawiązują do tego średniowiecznego gatunku dramatycznego poprzez ukazanie bohatera jako człowieka dokonującego wyboru między dobrem a złem, rozważającego   sens życia i hierarchię wartości, o które warto walczyć. Współcześnie – nie zawsze występuje odwołanie religijne. Istotniejsze jest samo postępowanie człowieka, celowość jego działań, dylematy etyczne, które stają się jego udziałem.

Filmowe moralitety  pokazują konsekwencje wyborów jednostki , dobra lub zła. Istotne jest w tym gatunku  przedstawianie postaci reprezentujących różne postawy i określone wartości (typowość postaci).

Współczesne moralitety – wybór subiektywny to:

  • „Struktura kryształu ( K. Zanussi),
  • „Iluminacja” (K. Zanussi),
  • „Trzy kolory” cykl (K. Kieślowski),
  • „Przypadek” (K. Kieślowski).