Iż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spójnik podrzędny dopełniający Stwierdzono, iż nie będzie zmian czasu.