I tym podobnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
i tym podobnie przysłówek Wziął naczynia: garnki, patelnie, rondle i tym podobnie (itp.)