Wspólne wyparcie

Wolna elekcja polegała na tym, że szlachta razem wypierała króla.