Zdetronizowany akt

W styczniu 1831 roku został zdetronizowany akt detronizacji.