Wśród [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wśród przyimek Stanął wśród najwyższych drzew.