Wtedy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wtedy zaimek przysłowny nieokreślony Zszedł do drzwi wtedy, gdy usłyszał dzwonek.