W tej samej chwili [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
W tej samej chwili przysłówek W tej samej chwili samochód zgasł.