Wtem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wtem przysłówek (nagle) Wtem poczuł ostry ból.