Wszak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wszak partykuła twierdząca Wszak jestem emerytem.