Wstecz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wstecz przysłówek Obejrzał się wstecz.