W stronę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w stronę przyimek Ruszył w stronę szkoły.