W stosunku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w stosunku do przyimek W stosunku do dyrektora zawsze był uprzejmy.