Wskutek (na skutek) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wskutek (na skutek) przyimek Wskutek nieuwagi spowodował wypadek.