W skrócie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w skrócie przysłówek Opowiedział to w  skrócie.