W roli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w roli przyimek Wystąpił w roli jurora.