Że [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
że partykuła wzmacniająca Pisana osobno, wchodzi w skład wyrażeń spójnikowych lub wyrażeń modalnych , np. jako że, tyle że, tylko że.
spójnik podrzędny dopełniający Mówił, że mi odda.
spójnik podrzędny orzecznikowy Hałas był taki, że nic nie było słychać.