-Że [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
-że partykuła wzmacniająca Pisana razem z wyrazem poprzedzającym, np. weźże, idźże, zróbże