-Ż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
partykuła wzmacniająca Używana w połączeniu z niektórymi wyrazami zakończonymi na samogłoskę, np. gdzież, toż, takiż, kiedyż