Zza [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zza przyimek Wyszedł niespodziewanie zza domu.