Wszędzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wszędzie zaimek przysłowny nieokreślony Wszędzie była piękna pogoda.