Wszystek, wszystka, wszystko [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wszystek, wszystka, wszystko zaimek przymiotny nieokreślony Wszystek owies przeniesiono do spichlerza.
w użyciu rzeczownikowym Wszystko okazało się nieprawdą.