Wybitni impresjoniści

Impresjonizm – kierunek artystyczno-literacki, który głosił, że zadaniem sztuki jest przedstawienie przelotnych wrażeń artysty
(l’impression).

Zrodził się w malarstwie w Paryżu. W 1874 roku odbyła się wystawa artystów:

 • Edward Manet “Śniadanie na trawie” doskonałości formy. Poezja nie powinna opisywać świata, tylko wyrażać to, co wyobrażał:
 • August Renaire “Na huśtawce”,
 • Claude Monet “Impresja. Wschód słońca”,
 • Paul Cezanne “Kąpiące się kobiety”,
 • Camille Pisarro “Sad”.

Obraz Moneta: “Wschód słońca. Impresja” zapoczątkował nazwę kierunku (użył je nota bene krytyk niechętny nowemu malarstwu).

Styl ten w malarstwie cechuje:

 • widzenie rzeczywistości jako materii zmiennej, dynamicznej i ulotnej,
 • przekonanie o prawie artysty do subiektywnego spojrzenia na przedmioty i zjawiska,
 • wielość barw i ich odcieni, swoistość świata malowanego słońcem,
 • uznanie, że przyroda nie zna koloru czarnego.Impresjonizm wywarł silny wpływ zarówno na muzykę; np.
  Claude Debussy “Popołudnie fauna”, jak i na literaturę.

Impresjonizm wywarł silny wpływ zarówno na muzykę; np. Claude Debussy “Popołudnie fauna”, jak i na literaturę.

W literaturze odnajdujemy go jako: przekonanie, że dzieło literackie powinno przedstawiać świat zewnętrzny poprzez jednostkę,
odnotowywać jej subiektywne wrażenia (impresje). Czyniło to opis subiektywnym i ulotnym, rozluźnienie rygorów kompozycyjnych, osłabienie ciągłości czasowej, w liryce:  podporządkowanie świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu, nacisk na nastrojowość
tekstów (“Melodia mgieł nocnych”).

Paul Veraine – uznany co prawda za inicjatora symbolizmu, to jednak dzięki niezwykłej oryginalności, sugestywności formy i
zaledwie zarysowanym motywom treściowym uchodzi za czołowego twórcę impresjonizmu francuskiego.