Wybitny [wyrazy przeciwstawne]

  • Wybitny, wybijający się ponad przeciętność, górujący nad otoczeniem, uderzający, niezwykły, nieprzeciętny, wyjątkowy.
  • Przeciwstawne:
    • podrzędny,
    • tuzinkowy,
    • marny.