Wychowawcze efekty zabawy

Kwestia zabawy jest prawnie uregulowana  w  Konwencji o Prawach Dziecka, gdzie w artykule 31 można przeczytać, że „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym”.

A nie tylko prawo podkreśla znaczenie zabawy, ponieważ zabawa wydaje się sprawą tak oczywistą, że każdy rodzic, wychowawca i opiekun rozumie, że zabawa to forma nauki, szczególnie w przypadku dzieci najmłodszych.

Ja pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, pisałam o maluchach troszkę młodszych, ale choć jeszcze niewielkie jest moje doświadczenie zawodowe doceniam znaczenie zabawy w dziecięcym rozwoju.

       Mówiąc o efektach wychowawczych, na podstawie własnych doświadczeń i badań,  chcę wskazać, że dzięki zabawie:

  • Dzieci uczą się porozumiewać z dorosłymi i rówieśnikami,
  • Nabywają umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie, wspólnego działania,
  • Uczą się dzielić z innymi,
  • Grupa skłania dzieci do przyjęcia norm moralnych – uczą się, że w zabawie grupowej nie może oszukiwać, trzeba być prawdomównym, opanowanym mimo przegranej, rzetelnymi solidnym,
  • Dzieci dowiadują się co jest dobre a co złe,
  • Zaczynają rozumieć czym jest bezpieczeństwo własne i innych osób wokół (wiedzą , które miejsca są bezpieczne),