Problem badawczy w badaniach pedagogicznych

Każde działanie człowieka zmierza do realizacji określonych celów. Warunkiem podjęcia badań jest sformułowanie problemów służących realizacji tego zadaniu.
Problem badawczy, według Stefana Nowaka, to rodzaj bardziej lub mniej uporządkowanych pytań, na które badacz szuka odpowiedzi .
Stanisław Palka nazywa problemem zadanie, które badacz rozwiązuje dzięki nowo pozyskanej wiedzy .
Mieczysław Łobocki problemy utożsamia z pytaniami, na które mają odpowiedzieć prowadzone badania, wskazuje też następujące rodzaje problemów:

  • naukowo-badawcze,
  •  subiektywno-badawcze,
  • problemy rozstrzygnięcia oraz dopełnienia.

Tak więc problem to zagadnienie, które badacz musi rozwiązać i w uzasadniony sposób na nie odpowiedzieć.