Zabawa i jej wychowawcza rola w pracy z dzieckiem

Zagadnienie zabawy w wieku przedszkolnym jest wciąż nieustannie aktualne w literaturze pedagogicznej. Trzeba pamiętać, że wiek przed-szkolny nazywany jest wiekiem zabawy. Spełnia ona bowiem w tym okresie różnorodne funkcje i zadania.
I choć zabawa wydaje się czymś prostym wcale nie jest łatwo umiejętnie poprowadzić, pokierować zabawą dzieci, tak, aby nowe doświadczenia wniosły cenne wartości i nauki do życia przedszkolaków.
Najważniejsze, jak można przeczytać w literaturze, to pamiętać, że dziecko poprzez swą aktywność zabawową lepiej poznaje otaczającą rzeczywistość. Uczy się postrzegać, myśleć, mówić, analizować odróżniać rzeczy bardziej od mniej istotnych. Rozwija się fizycznie, wzbogacając jednocześnie swoje życie emocjonalne.
Dzięki zabawie dziecko opanowuje umiejętności niezbędne do życia oraz odkrywa wzorce zachowań panujące w świecie, w którym się urodziło, a który tak trudno jest rozszyfrować.
Dzięki zabawie rozwiązuje własne problemy emocjonalne i zdobywa umiejętność panowania nad negatywnymi uczuciami, staje się w coraz większym stopniu istotą społeczną i odnajduje właściwe dla siebie miejsce we wspólnocie.
Sprawy zabawy poruszali w literaturze tacy znawcy przedmiotu jak Janusz Korczak, Stefan. Szuman, Władysław Dyner, Aleksander Kamiński, Wincenty Okoń, Maria Przetacznik-Gierowska, Halina Spionek i wielu, wielu innych.