Wykład inauguracyjny

Zdaniem M. Adamczyka – wykład inauguracyjny, to obok immatrykulacji, najważniejszy element wielowiekowego ceremoniału uroczystego rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. Stanowi on o istocie studiowania, ma pobudzić do krytycznego myślenia, zainspirować do stawiania pytań, zmotywować do poszukiwania odpowiedzi. Powinien jednocześnie być formą przekazywania wiedzy już istniejącej, jak i zaczynem tworzenia nowej, tej jeszcze nieodkrytej i nienazwanej.

 

M. Adamczyk (red.), Wykłady inauguracyjne wygłoszone we Wszechnicy Świętokrzyskiej w 25. leciu uczelni (1994-2019), Wstęp, Kielce 2019, 31-43.